Dies Toddyum Magna – Den Stora Toddydagen

Stora Toddydagen

Någon gång under 1830-talet reste en bonde till Lund för att besöka sin medicinstuderande son. När fadern frågade sin son vad klockan var uppdagades det att sonen pantsatt sitt fickur. Bonden donerade då på stående fot ett solitt golvur på det att pantsättning i det närmaste skulle omöjliggöras. Uret deponerades på dåvarande Anatomicum, men finns numera i Medicinska Föreningens ägor på Locus Medicus Lundensis. Av tacksamhet och till minne av denna goda gärning hedrade studenten och hans vänner bonden med en skål, en s.k. toddy.

Än till denna dag forslas Toddyuret (som klockan kom att kallas) till AF-borgen på Stora Toddydagen till minne av denna händelse. Den Stora Toddydagen (Dies Toddyum Magna) finns inskriven i Medicinska Föreningens stadgar sedan 1894 och organiseras av Toddydagsutskottet som leds av Toddymor/far. Under dagen springer räven i Lundagård, det är guldregn från AF-borgen, Toddybladet säljs i hela Lund av Toddygumborna och det spelas Toppspel efter genomförd mönstring. På kvällen hålls en stor middag i AF-borgens Stora Sal med spex, supé och dans. Mer om detta kan du hitta på Medicinska Föreningens hemsida.

Barn som spelar topp
Toppspel

Foto: Fredrik Sjövall

Toppspel

Foto: Fredrik Sjövall