Toddyspexarna – Då och nu

Toddyspexarna är en av Lunds äldsta spexföreningar. Redan år 1895 sattes det första spexet upp i Toddyspexarnas regi. Sedan dess har många spex och ett fåtal revyer satts upp. Tidigare var Toddyspexarna en del av Medicinska Föreningen (MF) genom Toddydagsutskottet men är sedan 2004 en fristående studentförening. Historiskt sett så har scenen beträtts av män. I samband med spexet J. Edgar Hoover år 2011 så valde man att lämna denna tradition och har sedan dess en blandad scenensemble. Idag består föreningen av 113 medlemmar uppdelade i totalt 12 utskott med olika ansvarsområden. Av medlemmarna är majoriteten läkarstudenter men såklart är alla välkomna.

Under mars månad jobbar utskotten tillsammans mot ett gemensamt mål – att sätta upp ett spex i AF-borgens Stora Sal som slår södra Sverige med häpnad. Premiären är alltid i månadsskiftet mars/april och sammanfaller med Stora Toddydagen. Sedan 1979 ges även en återuppsättning varje höst med turné till anrika Ystads teater.

Är DU intresserad att bli en del av Toddyspexet? Läs om våra utskott och hitta din egen favorit eller kolla hur du genom sponsring kan bli en del av Lunds härligaste spexförening!

Drottningen av Saba