Artikel: Vad betyder digitaliseringen för läkare och patienter?

Läs gärna artikeln ”Nu och imorgon: vad betyder digitaliseringen för läkare och patienter?” som diskuterar den tilltagande digitaliseringen av sjukvården. Artikeln är skriven av Elias Hemmilä som är svensk marknadschef hos vår sponsor Treated.com

Nu och imorgon: vad betyder digitaliseringen för läkare och patienter?

Den tilltagande digitaliseringen har påverkat oss alla. Mer information än någonsin tidigare har tillgängliggjorts på nätet – och detta är en utveckling som inte lämnat något område obefläckat, inte heller sjukvården. I takt med att större delar av sjukvården flyttat in i digitala rum har även mycket utveckling skett, på gott och på ont. I denna artikel tänkte vi gå igenom några utvecklingar som i kölvattnet av digitaliseringen skapat intressanta frågor.

Kan nya appar skapa välinformerade patienter?

Patienter med diabetes eller patienter som exempelvis vill mäta sitt blodtryck eller sitt kolesterol hemma kan alla göra det idag. Detta är någonting som möjliggjorts genom både teknologisk utveckling, såväl som utvecklingen av appar online från vilka patienten kan se sina resultat och även få annan matnyttig information. I de flesta fall går det att få informationen direkt i sin smartphone.

Blodsockermätare är ett exempel på någonting som används inom egenvården och som har dokumenterad nytta hos patienter med diabetes typ 1. Det finns ett antal olika blodsockermätare på marknaden och de flesta går idag att paira med sin smartphone, som visar både resultat i realtid och patientens historik.

Elektroniska blodtrycksmätare har också visat sig vara mer effektiva än att låta patienten få sitt blodtryck mätt manuellt genom läkare eller sjuksköterska. Förhöjt blodtryck i samband med manuell blodtrycksmätning orsakas ofta på grund av rädsla för läkare, eller så kallat white coat syndrome (“vitrockseffekten” på svenska). Dålig mätteknik och de samtal patienten har med läkaren innan själva mätningen kan båda orsaka att blodtrycket går upp innan mätningen.

Lacramioara Burlacu är förskrivande läkare hos Treated.com Sverige – en digital vårdgivare och hälsoresurs online.

– De patienter som kontrollerar sitt blodsocker och blodtryck genom egen blodsockermätare respektive blodtrycksmätare har bättre kontroll, berättar Dr. Lacramioara Burlacu.

Det är viktigt att använda tillförlitlig utrustning, vare sig det gäller blodsockermätare, blodtrycksmätare eller kolesterolmätare. Det bästa sättet att göra detta är att se till att apparaten bär CE-certifikatet.

Så, är “bättre patienter” en vinst för primärvården?

Den stora fördelen med att allt mer information om hälsa och sjukvård finns tillgänglig online är att fler människor snabbt och enkelt kan hitta det de letar efter. Ibland kan diskussioner om effekten av alla klickfiskande sajter med opålitligt innehåll (som vi diskuterar närmare i nästa stycke) överskugga det faktum att det finns ständigt uppdaterat, vetenskapligt innehåll om exempelvis kost, hälsa och medicin online. Många av dessa sajter, som exempelvis 1177 Vårdguiden och UMO, eftersträvar dessutom att göra innehållet så begripligt som möjligt för så många som möjligt.

Välinformerade patienter är bättre patienter, förklarar Dr. Burlacu:

– Detta är något som är välkänt och accepterat. Välinformerade patienter fattar bättre beslut och samarbetar bättre i relationen läkare-patient.

Många läkare menar på att det skett ett skifte i relationen mellan läkare-patient, vilket i stort kan tillskrivas både den ökade tillgängligheten av information online, såväl som att

det finns fler patientorganisationer än någonsin idag. Läkarens roll är mindre auktoritär och snarare rådgivande – med patientens rätt till självbestämmande i centrum.

– Informerade patienter kan bättre hantera sina tillstånd. En “bra patient” är en vuxen patient, som tar ansvar för sin egen vård genom att vara informerad och aktiv, ställa frågor och själv söka upp information online.

Och visst är det onekligen så att den ökade tillgängligheten av information online alltid kommer att ha potentialen att öka och sprida kunskap, någonting som Dr. Burlacu slår fast:

– Jag har ingenting emot att patienter googlar deras symptom. Detta visar på att de är involverade i sin vård. Om patienten bidrar till ett terapeutiskt beslut är chanserna bättre att de följer sin behandling, berättar Dr. Burlacu.

När “Doktor Google” kommer på läkarbesök

Några av sjukvårdens stora utmaningar är att hantera patienter som i sin tur inte hanterar informationsöverflödet online på ett sunt sätt. Det kan röra sig om att patienter antingen har konsumerat giltig information från sidor som t.ex. 1177 Vårdguiden men sedan gått vidare och självdiagnostiserat och konsulterar läkare med en obefogad oro, eller att de rätt och slätt läst till sig information om en sjukdom som är felaktig. En bekymmersam utveckling, enligt Dr. Burlacu:

– Information online kan laddas upp av vem som helst, vare sig de är utbildad sjukvårdspersonal eller inte. Falsk information från icke utbildad vårdpersonal kan vara skadligt för patienter.

– Men även riktig information online kan trigga ångest. Vissa kan uppleva oro över att de inte vet vilka alternativ som finns eller vad som kommer hända med dem.

– Detta är varför information på nätet är ett komplement till konsultationer ansikte mot ansikte.

Överdriven hälsoångest (hypokondri) grundat i information om sjukdomar och ohälsa som konsumerats online kallas för cyberkondri. Exakt hur stort problem cyberkondri är i Sverige vet man inte, men det är en besvärlig trend som många läkare har snappat upp.

I Storbritannien har man emellertid uppmätt kostnaden för obehandlade patienter som besöker läkare för konsultation och provtagning som ej är nödvändig till £56 miljoner årligen. Detta motsvarar omkring 680 miljoner kronor. Att det belastar en redan hårt utsatt öppenvård tros vara ett faktum, något som Dr. Burlacu förklarar:

– Det finns tusentals tester inom öppenvården, men endast ett fåtal behöver genomföras. Detta är varför en patient träffar professionell sjukvårdspersonal.

– När en patient ber om onödiga tester är detta ett tecken på ett försämrat terapeutiskt förhållande och förlorad kommunikation. Det är också ett tecken på att patienten saknar tillit till sjukvården.

– Vi måste arbeta med roten av problemet.

Även öppenvården såväl som läkarens förväntade kunskap har påverkats. Läkare förväntas vara mer uppdaterade på grund av den ökade mängden information som finns tillgänglig online. Allt fler patienter vänder sig till digitala vårdgivare för onlinekonsultation med läkare och de flesta av samtidens hälsoresurser finns idag på nätet.

– Vare sig man gillar det eller inte, så är detta framtiden, avslutar Dr. Lacramioara Burlacu.


Artikeln är skriven av Elias Hemmilä, svensk marknadschef på Treated.com.

Om Treated.com: Treated.com har varit aktiva sedan 2015 och erbjuder receptförskrivning och receptförnyelse för patienter i tolv Europeiska länder, däribland Sverige.

Treated.com är baserade i Storbritannien. Förutom läkarkonsultation och receptförskrivning online, fungerar Treated.com också som en hälsoresurs för patienter på nätet, med aktuell information om en rad sjukdomar och hälsotillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *