LATS och Toppspelet – initiala klargöranden

  • Lunds Akademiska Toppspelssällskap (LATS) främsta uppgift är att spela Topp.
  • Hans majestät konung Oscar II har en särställning bland LATSare och bör alltid hyllas av sällskapets medlemmar. Vid utropandet av dennes leve bör var LATSare ståendes utbrista i ett fyrfaldigt hurra. Manliga LATSare skall då även blotta hjässan. För LATSare som har sitt hem inom Toddybladsredaktionen äras även Motorprinsen med ett trefaldigt Waroom.
  • LATS är ett helt fristående sällskap som dock alltid är Toddydagsutskottet troget.
  • Envar LATSare måste på något sätt vara, eller ha varit aktiv inom något av Toddys utskott.
  • Förstagångs LATSare får inte spela Topp, utan bör vara presenningspresident, sopare eller skyfflare. Dessutom skall de efter spelet stifta en flaska portvin eller torr sherry, till sällskapet på det att de må vara välkomna att spela nästföljande år.
  • Topp skall alltid spelas på Dies Toddyum Magna.
  • Topp spelas icke på fastande mage.
Toppspel

Foto: Fredrik Sjövall

Toppspels-processionen:

Till själva spelet skall sällskapet marschera i en korrekt procession. Denna är som följer:

Ikonbärare, Standardbärare, Toppspelsgeneral/Matchdomare, Servare, Presenningspresidenter, Toppspelare, Sopare, Skyfflare

Under processionen skall ordet ”Topp” oavbrutet framsägas med en frekvens av c:a 222 ggr/minut. Sammalunda bör/skall göras i varje paus under spelet.

Preseningspresidenterna ska under spelet ansvara för att duken ligger sträckt, och det skall stå minst en presenningspresident i vart hörn av duken. Presenningspresidenterna har även ansvaret att se ut den mest lämpliga platsen för själva spelet. Mellan varje spelomgång skall duken rengöras av soparna och skyfflarna. Toppspelare, Servare och Matchdomare/Toppspelsgeneral äger också rätt att avbryta spelet för ”sopning”.

Under spelet må pilsner och mousserande vin drickas, dock ej portvin, vilket hör efterspelet till. Vid avslutat spel skall presenningspresidenterna rulla ihop duken och processionen ställas upp och avmarschera. Toppar och piskor återlämnas till Toppspelsgeneralen. Efter spelet skall kavalkad hållas.

Stora Toddydagen

Foto: Fredrik Sjövall