Toddyspexarna är en av Lunds äldsta spexföreningar. År 1895 sattes det första spexet upp,ochsedan dess har många spex och ett fåtal revyer satts upp i Toddyspexets namn. Tidigare var Toddyspexarna en del av Medicinska Föreningen genom Toddydagsutskottet, men valde 2004 att bli en fristående förening. Dock är samarbetet mellan de två föreningarna starkt då Toddyspexarna står för underhållningen på Stora Toddydagens supé. Idag består föreningen av 115 antal medlemmar uppdelade i totalt 12 utskott. De spenderar en stor del av mars månad med att arbeta mot ett gemensamt mål – att sätta upp ett spex som slår södra Sverige med häpnad. Dessutom passar de på att ha en riktigt kul och göttig spexmånad. Sedan 1979 har man även en återuppsättning varje höst med turné till anrika Ystads Stadsteater.

Någon gång under 1830-talet reste en bonde till Lund för att besöka sin medicinstuderande son. När fadern frågade sin son vad klockan var uppdagades det att sonen pantsatt sitt fickur. Bonden donerade då på stående fot ett solitt golvur på det att pantsättning i det närmaste skulle omöjliggöras. Uret deponerades på dåvarande Anatomicum, men finns numera i Medicinska Föreningens lokaler, Locus Medicus Lundensis. Av tacksamhet och till minne av denna godagärning hedrade studenten och hans vänner bonden med en skål, en s.k. toddy. Än till denna dag forslas Toddyuret (som klockan kom att kallas) till AF-borgen på Stora Toddydagen till minne av denna händelse. Den Stora Toddydagen (Dies Toddyum Magna) finns inskriveni Medicinska Föreningens stadgar sedan 1894 och organiseras av Toddydagsutskottet som leds av Toddymor/far. Under dagen springer räven i Lundagård, det är guldregn från AF-borgen, Toddybladet säljs i hela Lund av Toddygumborna och det spelas Toppspel. På kvällen hålls enstor middag i borgens Stora Sal med spex, supé och dans. Mer information om detta kan du hitta på Medicinska Föreningens hemsida.